مقدمه:

آموزه های اخلاقی حجم فراوانی از متون دینی را فراگرفته اند ، و این را میتوان با جستجوی مختصری در متون دینی یافت مثلا قرآن کریم که یکی از متون اصلی دین است با تاکید های مکرر به تهذیب نفس و ارزش های والای انسانی بیانگر جایگاه بالای مقوله ی اخلاق در میان اهداف دین شده است به عنوان مثال هیچ سوره ای از قرآن کریم حاوی یازده سوگند پیاپی نیست مگر سوره شمس که در آن خدای سبحان درصدد بیان اهمیت تربیت نفس و خودسازی برآمده است.

امیرحسین مینایی فر