ما هر روز صبح تاشب کارهای متفاوتی را انجام میدهیم کارهای ریز و درشت فراوان. پشت هر فعل ما تصمیم و اراده ای نهفته است ؛با این حساب باید اراده های ما هرروز قوی تر از دیروز شود ، درست مثل ورزشکاری که هر روز به صورت مداوم ومستمر ورزش میکند
اما آیا این چنین است؟ آیا قوی شدن اراده تان را درخود احساس میکنید آنچننان که یک ورزشکار قوی شدن عضلاتش را حس میکند؟
اگر اینچنین نیست مشکل از کجاست؟
شاید به خاطر این است که پشتوانه و موتور پیشران افعال روز مرّه‌ی ما چیزی قوی تر از اراده است. شاید کششش های شهوانی (به معنای عامش) یا عومل زیستی_محیطی، ما را به انجام افعالمان هدایت میکند.
براستی چه انتخاب هایی حاصل اراده ماست؟
وکدام انتخاب ها اراده ما را تقویت میکند؟
این که عوامل تقویت اراده و عوامل تضعیف اراده چیست بحث مفصلی است و موراد متعددی دارد ولی همه آن عوامل تحت یک قاعده منسجم میشود
یکی از موانع تقویت اراده بها دادن به قوه خیال است هر چیزی که قوه خیال شما را به کار بگیرد حقیقتا اراده‌تان را ضعیف میکند
این یک واقعیت تلخ است
ومهمترین چیزی که قوه خیال شما را به کار میگیرد عناصر بصری ، یا همان تصویر است
عکس /فیلم /سریال/ سینما/ کلیپ و....
و جایی که همه این ها را به راحتی ، بدون محدودیت و اتفاقا با کلی جذابیت و به بهترین روش وسوسه برانگیز در اختیار شما میگذارد جایی نیست جز اینستگرام.
پس بیراه نیست اگر نامش را #قاتل_اراده بگذاریم
حسین الهی