عالَم پر طمطراق عرفان نظری

 

از رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای نقل شده که فرمودند:

من از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه پرسیدم که شما مرحوم میرزا جواد آقا را درک کردید؟ ایشان با ابراز تاسف فرمودند: نه نشد که من درس و جلسات ایشان را به طور کامل درک کنم. بعد فرمودند آقای آشیخ محمدعلی اراکی آمدند به من گفتند چنین جلساتی هست و شما شرکت کنید، من هم یکی دو جلسه رفتم منتها آن زمان ذهنمان پر بود از مفاهیم عرفان نظری که مرحوم آقای شاه‌آبادی رضوان الله تعالی علیه تدریس می‌کردند ـ عرفان نظری برای کسانی که در این راه وارد می‌شوند یک عالم براق و پر طمطراق و شیوایی است که دل را جذب می‌کند.

مرحوم میرزاجواد آقا طریقه سلوکشان این نبود و به عرفان نظری زیاد نمی‌پرداختند بلکه تربیت اخلاقی و سلوکی می‌کردند و انسان‌ها را پرورش می‌دادند. لذا مراجعه کنید به المراقبات یا رساله لقاء الله ایشان می‌بینید مطالبی که برای تربیت مخاطب بر زبان مبارک ایشان جاری یا از قلم ایشان صادر شده است آن طمطراق عرفان نظری را ندارد ـ امام گفتند چون ذهن ما پر بود از مطالب مرحوم شاه آبادی، (جلسات میرزا جواد آقا) خیلی ما را جذب نکرد. وقتی این مساله را من از ایشان پرسیدم شاید حدود ۶۰ سال از آن زمانی که ذکر می‌کردند گذشته بود با این حال تاسف می‌خوردند و می‌گفتند افسوس که نشدبه آن جلسات بروم با آنکه امام در آن زمان درس مرحوم شاه آبادی می‌رفتند (خبرگزاری رسا کد خبر:160968)

از این حکایت چند مطلب دستگیر می شود:

1-      عرفان نظری با عرفان عملی فقط در اسم شباهت دارند و افراد نباید به عرفان نظری اکتفا کنند و باید به صورت عملی وارد گود شوند.   

2-      عرفان نظری ظاهر جذابی دارد که موجب عدم ورود به وادی عرفان عملی می شود.

3-      رهبر فقید و کبیر انقلاب رحمه الله علیه فی الجمله به برتری سلسله ی شاگردان ملاحسینفلی همدانی بر سلسله ی شاگردان مرحوم آقا محمدرضا قمشه ای اشاره نموده اند که سلسله ی اول بیشتر در عرفان عملی کار کرده اند و سلسله ی دوم بیشتر در عرفان نظری.

محسن علیگو