بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

استاد درخشانپور از شاگردان مرحوم علی سعادت پرور(پهلوانی) هستند که سال ها از زلال معارف توحیدی آن بزرگوار که خود از شاگردان علامه طباطبایی بودند، نوشیده اند. آرامش معنادار باطنی و ظاهری ایشان همواره برای اطرافیان و شاگردانشان مثال زدنی است؛ شاید نگرش توحیدی به مسائل و نگریستن به مسائل از دیدگاه عظمت خالق و فقر ما انسان ها را بتوان بزرگ ترین مشخصة ایشان دانست؛ در طی سال های متمادی ایشان از مشاوران خبرة حوزة علمیة قم بوده و هستند؛ تسلط فوق العاده ایشان به مسائل پزشکی جدید و قدیم تا حدی است که علاوه بر مراجعات متعدد بیماران، گاه و بی گاه پزشکان را هم برای حل مسائل خود را به ساحل دریای علم ایشان می کشاند. شخصیت ایشان را نمی توان با چند خط وصف کرد و آنچه برای ما مفید و پر ثمر است، همنشینی و استفاده از معارف علمی و عملی و صفای باطن ایشان است.

دوستان لطف کردند و امکان استفاده از ایشان را در قالب اولین جلسه از سلسله جلسات معارف توحیدی فراهم کرده اند.

موعود: پنج شنبه این هفته یعنی 18 اسفند ماه،بعد از نماز مغرب و عشاء

مسجد فاطمه زهرا سلام الله علیها(قزوین، چهار راه نادری، خیابان عبید زاکانی).