باسمه تعالی

 

حسین علیه السلام هنوزمظلوم است ...

 

حسین علیه السلام هنوزمظلوم است چون وقتی محرم می آیدستار گل مکانی، صاحب بزرگترین بنگاه ملک وماشین شهر 1ماه تکیه راه می اندازد و خودش در روز تاسوعا سر مردم را گل می مالد و یازده ماه هم سرشان شیره!

حسین علیه السلام هنوز مظلوم است چون وقتی محرم می آیدقدرت سامورایی ! شب ها در تکیه لخت می شود و میان داری می کند و روزها مردم را لخت میکند و زورگیری!

حسین علیه السلام هنوز مظلوم است چون وقتی محرم می آید فرشید پوسترهای گلزار و مهناز افشار و جومونگ و را از بساطش جمع می کند و ( آخرین ورژن ) پوسترهای علی اکبر علیه السلام در بساطش پهن !

حسین علیه السلام هنوزمظلوم است چون وقتی محرم می آید آقای صولتی تا پایان اربعین تمام پاساژش را سیاه می کند و تا آخر سال هم مشتریهایش را !

حسین علیه السلام هنوزمظلوم است چون وقتی محرم می آیدسیامکِ چشم چران که پاتوقش همیشه ی خدا نزدیک مدارس دخترانه است در دسته عزاداری اسفند دود می کند !

حسین علیه السلام هنوز مظلوم است چون وقتی محرم می آید قادر روز تاسوعا و عاشورا قمه می زند و علم می کشد ولی در ماه رمضان سیگار از لبش نمی افتد !

حسین علیه السلام هنوز مظلوم است چون وقتی محرم می آید نیما پشت بنزش می نویسد (من سگ کوی حسینم)ولی هیچ وقت از"چارلی" سگ دو ساله اش دور نمی شود !

حسین علیه السلام هنوز مظلوم است چون وقتی محرم می آیدحاج مجید؛ مداح معروف شهر بابت دو ساعت مداحی حقوق دوماه یک کارگر را می گیرد!

حسین علیه السلام هنوزمظلوم است چون وقتی محرم می آیدهیأت امنای حسینیه ... علیه السلام درست وقت اذان ظهر عاشورا اطعام عزاداران را شروع می کند و بعد با انرژی سینه می زنند و گریه می کنند!

حسین علیه السلام هنوز مظلوم است چون وقتی محرم می آیدکل یوم عاشورا یعنی ده روز و شب ... غم گریه کل ارض کربلا یعنی ... چند مسجد و تکیه !

حسین علیه السلام هنوزمظلوم است چون وقتی خورشید عصر عاشورا غروب کرد او هم می رود تا......... سال بعد!

...

التماس دعا

تلخیص: عرفان حسینی وفا