تابستان 85 و 88

  تابستان 85 آنچه طرح و ایده ی من بود ایجاد کانون نوجوانان به عنوان زیر مجموعه کانون فعلی بود و چون تابستان فرصت بسیار مناسبی برای فعالیت های فرهنگی است شروع کانون نوجوانان هم در تابستان می توانست شروع خوبی داشته باشه که الحمدلله با طرح موافقت نشد. و در عوض مسئول کلاس تابستانی شدم! ولی در عمل فقط نیروی اجرائی کلاس ها بودم  طرح و ایده ای در آن نداشتم تا از آن سخن بگویم .

  تابستان 88

  در این سال بنده به عنوان مشاور مسئولین کلاس تابستانی بودم. (چهار نفر باهم مسئول کلاس تابستانی بودند)

  البته خوبه که دوستان مسئول (محمد حاجی ابراهیمی،علیرضا نظری،امیرحسین مینایی فر،مهدی مهدوی) هم تجربه های خود را ارائه کنند ولی از آنجایی طرح کلیش از بنده بود بیشتر از تابستان 88 بحث می کنم :

  در این سال هدف رشد نوجوان های کانونی بود . که تفاوت های آن را با دیگر سالها ذکر می کنم :

  در این سال عمده ی کار به عهده گروه مطالعاتی صراط سپرده شد  و تمام روند کار از تصمیم برای اینکه در تابستان چه فعالیت فرهنگی انجام شود تا ریز فعالیت های طرح و حتی نحوه ی مدیریتی و چارت مسئولیتی آن را افراد گروه بحث و بررسی و تصمیم گیری کرده اند. که باعث رشد فکری (البته در عرصه مدیریت) افراد و نیز باور کردن خود و مسئولیت پذیری افراد شد.

  نقد و بررسی :

  در سال 88 تابستان موفقی را نداشتیم چون:

 1. در کانون کار گروهی به معنای واقعی خود معنا ندارد و این چنین طرحی را باید در همان کانون نوجوانان مطرح کرد تا فضای باز برای رقابت گروه های مستقل وجود داشته باشد و در فضای کنونی کانون تنها همان صرف برگذاری نماد های مذهبی مثل مراسمات مذهبی و ... جوابده است.
 2. بنده که مشاور دوستان بودم سعه صدر کافی را نداشتم .
 3. برنامه های کلاسی و فوق برنامه ای بسیار نامنظمی داشتیم اگرچه این نامظمی ها به خاطر ناپختگی های مسئولین طبیعی بود ولی به علت(1و2)  و نیز کمبود نیروی پخته باعث شده بود تا ناپختگی افراد مسئول را نتوان جبران کرد
 4. و دلیل دیگر عدم موفقیت طرح این بود که افراد در گروه صراط هنوز گروه واقعی نشده بودند به معنا که خود را به عنوان گروه باور نکرده بودند و البته باتوجه به تجربه های بعد در گروه های دیگر در کانون این مشکل هم به شماره (1) برمی گردد.
 5. جمع بندی کلی :

 6. ما در مسجد و کانون نیروی های بالقوه ی بسیار زیادی در عرصه های مختلف و در گروه های سنی مختلف و در قشر ها و سلایق متفاوت در دست داریم که متاسفانه هیچ وقت از این پتانسیل عظیم استفاده نشده
 7. پس به واقع اگر فکر و توان مدیریت متعالی باشد امکان ایجاد فضای بزرگ فرهنگی و طرح های عظیم فرهنگی میسر است. اللهم ارزقنا هذا

 8. به نظر بنده باید روند و سیستم کنونی کانون تغییر کند و تا این سیستم وجود دارد کاری نمی توان کرد و بنده هنوز هم معتقد هستم ایجاد کانون نوجوانان جوابگوست.
 9. برگزاری چند کلاس دست و پاشکسته و بی نظم قرآن و تنیس و نقاشی و کاردستی که نتیجه ای جز هدر رفتن وقت نیروهای اجرائی و نیز بچه هایی که ثبت نام می کنند و نیز بد بین شدن مردم نسبت به ارگان های فرهنگی مذهبی ندارد.ضمن اینکه در این چند سال ماه مبارک رمضان هم در وسط تابستان واقع شده و ...
 10. حامد یزدی