بسم الله الرحمن الرحیم

مکتب ایرانی

ایران و ایرانی وطن پرست و... تاکید بر ایران و ایرانیان موضوعی است که نه تنها در این پنج شش سال اخیر بلکه از همان دوران نوجوانیم یعنی دوره ی به اصطلاح اصلاحات برایم معنا و تصویر مبهمی داشت. اصلا کاری به انگیزه ی آنان که بر این طبل ایران و ایرانی می کوبند کار ندارم که آیا قصد سیاسی دارند و یا ایدئولوژیکی چرا که در هر صورت عده ی زیاد از مردم تحت تاثیر همین گفتمان قرار گرفته تا جایی که جریان مذهبی کشور هم داخل این گفتمان شده اند و دم از اسلام ایرانی می زنند.

سئوالی که باعث شد ذهن معنای واضح و روشنی از این گفتمان نداشته باشد آن است که ایران چیست که معیاری برای ارزش گذاری گردیده ؟؟

آیا منظور از ایران و ایرانی مرزهای کنونی است؟ و یا منظور ایرانی دوران پهلوی و یا ایران دوران قاجار و یا صفوی و یا ...

و می دانیم که قبل از صفوی به مدت خیلی زیادی هر قسمت از این کشور دست یک حکومت بود و کشور مسقتلی به نام ایران نبوده شاید جواب بگویند منظورما ایران هخامنش است سئوال می کنیم چرا ایران را در هخامنش نگه می دارید و به عقب نمی روید؟ و چه خصوصیتی در آن دوران وجود دارد که شما بر ایران آن دوران تاکید می کنید اگر بر نوع حکومت آن است پس دیگر چه نیاز است که بر ایران و ایرانی تاکید کنید بلکه باید بر آن حکومت و نوع حکومتش بنازید.

همانطور که در تاریخ هم آمده می دانیم که آریایی ها ازسرزمین های دیگر به فلات ایرات هجرت  کرده اند و تا قبل از آنها اقوام دیگری در این فلات زندگی می کردند و آنها که به این سرزمین یعنی ایران آمدند بیشتر آنها را ازبین برندند و خود سرزمین آنها را اشغال کردند (جهت اطلاع بیشتر به تاریخ ایرا قبل از اسلام حسن پیرنیا مراجعه کنید) حالا چرا ما باید به این که از نژاد آنها هستیم افتخار کنیم؟

اما شاید ایران را بخواهند بر نوع زبانش بستایند ناگفته پیدا است که در این صورت هم اولا باید خیلی از قسمت ها از ایران کنونی حذف شود و ثانیا بازهم نمیفهمم که چگونه است که زبان نشان و معیار برتری می شود؟؟

شاید بگویند منظور ما فرهنگ و تمدن ایرانی است . اتفاقا چیزی که نامفهوم است همین تمدن ایرانی است که با کوبیدن بر طبل ایران و ایرانی آن را فریاد می کنند.

تمدن ایرانی چیست ؟ آیا زرتشت تمدن ایرانی است ؟ اسلام تمدن ایرانی است؟ بت پرستی و آتش پرستی تمدن ایرانی است؟

در ضمن گیریم که یکی از اینها را بتوان تمدن ایرانی نامید اما چه دلیلی دارد که بگوییم تمدن ایرانی تمدن برتری است و باید نسبت به آن غیرت داشت آن هم غیرت ایرانی

خلاصه این که من شخصا نفهمیدم دلیل برتری ایرانی بودن چیست که مثلا بگوییم ما تاریخ 5 هزار ساله داریم و نباید به دنبال تمدن غربی و شرقی و آسمانی و زمین  و... برویم

عده ای هم بگویند دین ایرانی زرتشت است و اسلام دین اعراب است و نباید دین و تمدن خود را رها کنیم و به دین اعراب سوسمار خور و ملخ خور بگرویم

امروز هم عده ای دیگر بازهم بر طبل ایران و ایرانی بکوبند و این بار بگویند اسلام ایرانی و این که نجات بخش عالم بشریت ایران و ایرانی است ...

آیا ایران و ایرانی بودن می شود معیار حق و باطل گردد ؟

آیا ایران و ایرانی معیاری برای ارزش گذاری و برتری می تواند باشد؟

حامد یزدی